Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ TTI Summer Seminar, Toyota Technology Institute
  วันที่ประกาศ
09/ 06/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ TTI Summer Seminar, Toyota Technology Institute ในระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2557 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครไปที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 57 ช่วงเช้า
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่