Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เปิดรับใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  วันที่ประกาศ
19/ 06/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิจารณาจัดสรรทุน แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีผลการศึกษาสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนข้างต้น ติดต่อสมัครรับทุนฯได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 (กรุณาศึกษารายละเอียดทุนฯจากระเบียบที่แนบมาพร้อมนี้)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5394-9450
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่