Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ยกเลิกรหัสลงทะเบียนเดิม
  วันที่ประกาศ
23/ 06/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    โปรดทราบตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษาทุกท่านใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @cmu.ac.th ในการลงทะเบียน หากลืมหรือไม่มีประการใดให้ติดต่อฝ่าย ITSC ของมหาวิทยาลัยโดยตรง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่