Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Japan Education Fair 2011)
  วันที่ประกาศ
23/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในชื่อ งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(Japan Education Fair 2011) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ที่โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ อันมีรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.jeicbangkok.org
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่