Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น
  วันที่ประกาศ
04/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ประชาสัมพันธ์ทุนเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท

1. Fulbright Thai Visiting Scholar Program สำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำวิจัยขั้นสูง) เพื่อทำวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. Fulbright-Junior Research Scholarship Program สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ และนักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เพื่อทำวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org และสอบถามข้อมูลได้ที่คุณธลิสาสรารี ลิกานนท์สกุล โทร.02-2850581 ถึง 2
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่