Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการ ?อาเซียนสัมพันธ์ : บันดุง-เชียงใหม่ (BDO-CNX)?
  วันที่ประกาศ
28/ 08/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการ ?อาเซียนสัมพันธ์ : บันดุง-เชียงใหม่ (BDO-CNX)? ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ตั้งแต่งเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเดินหน้าห้องเขียวมะกอกและสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม กำหนดการดังแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ หน่วยบัณฑิตฯ หรือ e-mail : phargradcmu@ac.th ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่