Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   OEC Global Education
  วันที่ประกาศ
21/ 10/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ OEC Global Education ในอาคาร UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไปและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oecglobal.com
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่