Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   สำรวจนกตามแนวกำแพงเวียงสวนดอก (และบริเวณโดยรอบคณะฯ)
  วันที่ประกาศ
21/ 10/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ จะจัดกิจกรรม ?สำรวจนกตามแนวกำแพงเวียงสวนดอก (และบริเวณโดยรอบคณะฯ)? ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00-10.30 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้สนใจกรุณาส่งรายชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ได้ที่คุณกนกลักษณ์ โทร.053-944399
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่