Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุน FUSION
  วันที่ประกาศ
18/ 11/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุน FUSION (Featured eUrope and South asIa mObility Network) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก PostDoc และ Academic Staff จำนวน 151 ทุน ณ มหาวิทยาลัยภาคีในสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ird.camt@gmail.com และหากผู้ใดได้ดำเนินการสมัครผ่านระบบแล้วให้สั่งพิมพ์เอกสาร สำเนาการสมัครส่งมายังหน่วยวิเทศฯ ด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่