Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Osaka University
  วันที่ประกาศ
03/ 10/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยหน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2012-2013 โดยแบ่งออกเป็น
Regular Student Exchange Program
Special Programs
2.1 OUSSEP สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มีโอกาสเข้าศึกษาและได้รับหน่วยกิต
2.2 Maple โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น
2.3 FrontierLab@OsakaU สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ การทำการวิจัย
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://e-apply.jp/shutsugan/c/osaka-u-exchange2012/
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่