Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Full Scholarships to Study at the Hong Kong Polytechnic University (polyU)
  วันที่ประกาศ
03/ 10/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยหน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 โครงการดังนี้
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษา ณ PolyU โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษา
PolyU Innovation and Entrepreneurship Global Student Challenge (GSC) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันจัดทำแผนการทางธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับ ม.ตอนปลาย และนักศึกษาทั่วโลก

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ www.polyu.edu.hk/ หรือสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ GSC www.poly.edu.hk.polyuchallenge และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ international.study@polyu.hk หรือ โทร +852 2766 5116
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่