Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ PANACEA Programme
  วันที่ประกาศ
06/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ PANACEA Programme เพื่อศึกษาต่อ วิจัย และแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศยุโรปที่เข้าร่วมโครงการในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ www.panacea-mundus.eu ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่