Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การบรรยายพิเศษ เรื่อง ?ทุนฟุลไบรท์และทุนอื่นๆ สำหรับคนไทย?
  วันที่ประกาศ
06/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองวิเทศสัมพันธ์ เชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?ทุนฟุลไบรท์และทุนอื่นๆ สำหรับคนไทย? โดย ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่