Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  วันที่ประกาศ
06/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (KUST) ประเทศจีน


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mua.go.th/ หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือ www.csc.edu.cn หรือ www.kmust.edu.cn หรือสอบถามผู้ประสานงานของ KUST ได้แก่ study_in_kust@aliyun.com สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่