Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น
  วันที่ประกาศ
06/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้จัดโครงการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น และโครงการประกวดนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดได้โดยตรงที่สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เลขที่ 40 ซ. 38 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กทม. 10110 โทร.02-7135261-3 โทรสาร 02-7135541 อีเมล : cparesearch5th@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่