Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
  วันที่ประกาศ
13/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

1. Higher Education Scholarship Program กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2558

2. NPUST Scholarship กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2558


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงการศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่