Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ National Chung Hsing University International Summer School AGU International Program
  วันที่ประกาศ
13/ 03/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ National Chung Hsing University International Summer School AGU International Program ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้น 2 ช่วงเวลา

1. Session I : 15-28 July 2015

2. Session II : 5-18 August 2015

โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าที่พัก และรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/


ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงต่อไป กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่