Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   สัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัย
  วันที่ประกาศ
07/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัย ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 12.45 ? 15.45 น. ณ ห้องทองกวาว 1 (ชั้น 2) สำนักบริการวิชาการ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทาง www.grad.cmu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่