Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
  วันที่ประกาศ
23/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เปิดรับสมัครเดือนเมษายน ? 30 มิถุนายน ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก

2. ทุนเพื่อการวิจัย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/arainews และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aei.bkk@dfat.gov.au และสมัครโดยตรงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่