Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ (Nutrilite Research Award)
  วันที่ประกาศ
23/ 04/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝากประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ (Nutrilite Research Award) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน ? 30 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.nutrilite.co.th หรือ Amway Call Center โทร.0-2725-8000
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่