Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 9 รายการ
  วันที่ประกาศ
23/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 9 รายการ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่