Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟี่ของเหลวความดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  วันที่ประกาศ
29/ 12/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟี่ของเหลวความดันสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่