Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศ ผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (ขนาด 2.5-25.0 มล.) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  วันที่ประกาศ
13/ 12/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศ ผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (ขนาด 2.5-25.0 มล.) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่