Untitled Document
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบกดปุ่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  วันที่ประกาศ
05/ 03/ 2562
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบกดปุ่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยพัสดุ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยการเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ
งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยการเงินและบัญชี
 
หน่วยพัสดุ
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่