Untitled Document
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าโครงการผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2561
  วันที่ประกาศ
20/ 04/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
   
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
หน่วยแผนและงบประมาณ
 
 
 
 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่