Untitled Document
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ศูนย์บริการเภสัชกรรมประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.ผู้ช่วยนักวิจัย
  วันที่ประกาศ
21/ 11/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ศูนย์บริการเภสัชกรรมประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 13300 บาท รายละเอียดที่ http://www.psc.pharmacy.cmu.ac.th
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
หน่วยแผนและงบประมาณ
 
 
 
 
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่