บริการ VPN คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
VPN (Virtual Private Network) หรือ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เป็นเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกขององค์กร ให้ทำตัวเสมือนเป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กรของเราเอง ทำให้สามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
Download File
Windows: WG-MVPN-SSL_11_11_1.exe
Android and iOS: Android_iOS.zip
 
 
คู่มือ
- คู่มือการติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
- คู่มือการติดตั้งสำหรับ Android
- คู่มือการติดตั้งสำหรับ iOS


ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390