เปิดโลกเขียวมะกอก
   

50 ปี เภสัช เชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ เปิดงาน 50 ปี อย่างคึกคัก  พร้อมสานต่อปณิธานของ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน ผู้ริเริ่มการก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ว่า “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตเภสัชกรที่เป็นผู้นำ และสร้างองค์ความรู้เพื่อรับใช้แผ่นดิน” โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ต่างเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

รศ.ดร.ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า  วันนี้ เป็นโอกาสพิเศษของความชื่นชมยินดี ครบรอบ 50 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาอย่างเข้มแข็ง จึงเป็นความต่อเนื่องสำคัญที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ สร้างสรรค์เพื่อสังคม และพร้อมที่ก้าวเดินไปกับเครือข่ายวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์  ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ ควบคู่กับการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การศึกษาวิจัยสมุนไพร ทั้งการศึกษาพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาด้านสมุนไพรล้านนา การวิจัยในระดับนานาชาติ และการวิจัย ในด้านบริบาลเภสัชกรรม เช่นการติดตามผลการใช้ยา การศึกษายาใหม่ยาเก่า รวมทั้งศึกษาวิจัยการใช้ยาของประชาชนและผู้ป่วย โดยยึดหลักเพื่อสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
วาระครบรอบ 50 ปีของคณะเภสัชศาสตร์ มช. ถือเป็นการรวมใจ รวมพลังของศิษย์เก่าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เกิดโอกาสของการรวมรุ่น การพบปะรุ่นพี่รุ่นน้อง การบอกเล่าประสบการณ์ และการเข้ามาช่วยกันดูแลว่า จะมีช่องทางใดที่จะสนับสนุน หรือหนุนช่วย เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา ทั้งในส่วนของการเรียนการสอน อาคารสถานที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย นับเป็นโอกาสพิเศษที่ เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปี ที่พร้อมจะก้าวสู่อนาคต เพื่อยกระดับการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในทุกด้าน
เรื่องสำคัญของการครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การสร้างสรรค์เพื่อสังคม เพราะตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับแต่การก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายสถาบัน  และผู้ปกครองทุกรุ่นทุกยุค ตลอดจนพี่น้องประชาชน  ที่นอกจากส่งบุตรหลานมาศึกษาแล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับประชาชน จากเครือข่ายชุมชนต่างๆ  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงเป็นสถาบันที่เราอยู่กับชุมชน ในโอกาสครบรอบ 50 ปีนี้นี้ เรายังมีโครงการมหกรรมยาและการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกัน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องของยา และการดูแลสุขภาพ โดยจะมีการจัดโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรม โดยรายละเอียดจะได้แจ้งในโอกาสต่อไป

“นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการรวมพลัง ครึ่งศตวรรษ เภสัชเชียงใหม่ขึ้น  โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ งานประชุมวิชาการ“เภสัชกรกับความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว  โดย จะมีนำเสนอประเด็น มุมมองผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. สสี  ปันยารชุน และประเด็นเภสัชกรกับการก้าวสู่อนาคต โดย ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กฤษณา ไกร งานคืนสู่เหย้า  นอกจากนี้ก็มีงานคืนสู่เหย้า การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ก่อตั้ง และประกาศเกียรติคุณ  มอบรางวัลศิษย์เชิดชูเกียรติ และศิษย์เก่าดีเด่น ส่วนกิจกรรม  Open House งานเปิดบ้านเภสัชฯ เชียงใหม่ จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        โดยจะมีพิธีตักบาตรและทำบุญ     และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการบริการทางบริบาลเภสัชกรรม,วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  ขอต้อนรับเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และยินดีต้อนรับกลับบ้าน เภสัช มช. ของเรา”

 


“ในอนาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะก้าวสู่การพัฒนาเชิงนโยบาย ไปพร้อมๆกับส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน บัณฑิตของเรา จะต้องเป็นผู้นำที่มีมิติทั้งวิชาชีพ วิชาการและเพื่อสังคม ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ ที่เราจะจัดทั้งกิจกรรมครบรอบ 50 ปีและกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th” รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์กล่าวทิ้งท้าย

  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก