เปิดโลกเขียวมะกอก
   

กล้วยน้ำว้า สารพัดประโยชน์

          กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L  ได้ชื่อว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์ นับจากส่วนต่างๆที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใบตอง เชือกกล้วย หัวปลี และ ผลกล้วย ทั้งเป็นอาหาร สมุนไพร และนำไปใช้ในพิธีกรรม หรืองานบุญประเพณี
ต้นกล้วย ที่เป็นหยวกอ่อน นำไปทำอาหารเมนูพื้นเมือง เช่นแกงหยวกกล้วย หัวปลี เป็นพืชอาหารช่วยเพิ่มน้ำนมสำหรับมารดาหลังคลอด สามารถนำมาทำเป็นเมนูได้หลากหลาย เช่น แกงหัวปลี ยำหัวปลี ทอดมันหัวปลี ห่อนึ่งหัวปลี เป็นต้น
ผลกล้วย ทั้งสุก และดิบ มีประโยชน์ทั้งเป็นอาหาร เป็นสมุนไพร และมีสาระสำคัญที่ต่อสุขภาพ จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร ติดตาม รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=SSMWr4aVLpQ

 

 
  : ผู้ดำเนินรายการ : คุณปาณิสา ไชยพรหม ผลิตโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  : วิทยากร : รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ
  : ประสานงาน : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก