เปิดโลกเขียวมะกอก
   

อวยพรปีใหม่ ขอให้มีความสุข

เนื่องในโอกาสปีใหม่  รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านทุกส่วนงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในหลายๆด้าน เพื่อพัฒนาคณะฯ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ   พร้อมอวยพรปีใหม่ “สำหรับปีใหม่ 2559 นี้ ผมขออวยพรให้ทุกๆท่าน มีความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน”


“ บันเทิง เริงใจ ตลอดปี  ขอให้ สุขภาพดี ตลอดกาล  ก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ตลอดไป”
ด้วยรักจากใจ งานบริหารทั่วไป


“ ขอให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข  ความรัก และมิตรภาพที่แสนอบอุ่น  ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข ความร่มเย็นในคณะเภสัชศาสตร์”
หน่วยบริการการศึกษา
"สวัสดีปีใหม่ 2559 ขอให้ปีนี้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้ตลอดปี ชีวิตดีดี๊ตลอดไป"
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

“สวัสดีปีใหม่  2559  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดั่งประสงค์ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีโชค มีลาภ ตลอดไป และพวกเราชาวเภสัชจง STRONG และก้าวไปพร้อมกัน เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ของพวกเรา” 
หน่วยการเงินและพัสดุ

“สุขใจสุขจริงคือสิ่งประเสริฐสุด
เปรียบประดุจแก้วมณีที่เฉิดฉาย
ขอสุขนี้จงเติมต่อก่อกำจาย
สู่ความหมายสุขสวัสดีปีใหม่เทอญ”

 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สิทธา สุภาวจิตร , สมพร พวงประทุม
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก