เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิตและผู้ปกครอง ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50 วันที่ 25 มกราคม  2559
รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิต และขอต้อนรับบัณฑิตและผู้ปกครองในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นรุ่นที่  46 ของคณะเภสัชศาสตร์  จึงเป็นโอกาสที่จะได้มาเยี่ยมเยือนคณะฯ จึงขอให้บัณฑิตและผู้ปกครองถือเสมือนว่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นบ้านอีกหนึ่งซึ่งยินดีต้อนรับการเยี่ยมเยือนของทุกท่าน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีนี้ เป็นบัณฑิตที่เป็นช่วงต่อของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ จาก 5 ปี เป็น 6 ปี ทำให้ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น  81 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 61 คน ระดับปริญญาโท จำนวน  14 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตทุกคน และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์  จัดการถ่ายทอดสดพิธี รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องกระถินณรงค์ ใน วันที่ 25 มกราคม  2559 โดยตามกำหนดการ ในภาคเช้า จะเป็นส่วนของคณะอื่นๆ แต่ก็อาจมีผู้ปกครองอยากชม ดังนั้นจึงจะทำการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ในช่วงบ่าย จะเป็นการรับพระราชทานปริญญาบัตร  แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 จะเป็นกลุ่มคณะ คณะทันตแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์
ช่วงที่ 2  จะเป็นกลุ่ม  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ฯ และคณะวิจิตรศิลป์

ทั้งนี้ก่อนที่จะถึง พิธีช่วงบ่าย จะเป็นช่วงเวลาพัก  โดยในช่วงเวลาพักกำหนดการถ่ายทอดสดของคณะเภสัชศาสตร์ จะประกาศเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมชม และจะมีผู้บริหารมาพบปะผู้ปกครองและ มีคำกล่าวแสดงความยินดีจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
หากผู้ปกครองหรือบัณฑิต ต้องการรายละเอียดใด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  053-944342  หรือ ติดตามข่าวข้อมูลได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th, facebook: pharmacy.cmu
 


 
  : บทความโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก