เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายการอบรมจึงประสบผลสำเร็จด้วยดี

เป็นความสุขร่วมกัน ในบรรยากาศของการอบรมพืชหอมเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน การเรียนรู้จากหมอพื้นบ้านและประสบการณ์การใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล
นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีกล่าวว่า พืชหอม ยาหอมของไทย และดอกไม้สมุนไพรของล้านนา เป็นสมบัติที่มีควรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ พร้อมชื่นชมการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ย้ำเน้นให้มีการดำเนินต่อ แนะชุมชนนำสมุนไพร และพืชผักพื้นบ้านเพื่อการสร้างสุขภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา
ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ จึงขอขอบคุณ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบวิทยากร รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด, นพ.วีรพัฒน์ เงาธรรมทัศน์, ภภ.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต,ภก.พลแก้ว วัชรชัยสุรพล รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , อ.ชัยยง ธรรมรัตน์ , พ่อหมออินสม สิทธิตัน ,รศ.ภญ.นภาพร โออริยกุล และ รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ,สื่อมวลชน,รายการมองเมืองเหนือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่,สถานีวิทยุ,สถานีโทรทัศน์และเครือข่ายออนไลน์
ขอขอบคุณทุกเครือข่ายชุมชน เช่น ฟ้าฮ่าม,หนองผึ้ง,ป่าบง, หนองจ๊อม, ท่าวังตาล, แม่แฝก,โข่งหลอด พร้าว, แม่คือ ดอยสะเก็ด, ป่าแดด, บ้านป่าแดง, โรงเรียนหนองไคร้ และเครือข่ายอีกมากมาย

              
               

และขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม
ขออภัยมายังผู้สนใจอีกมากมาย ที่เราไม่สามารถรับสมัครได้ เพราะจำนวนผู้สมัครเกินเป้าหมายมาก จึงอาจจะมีโอกาสต่อไปที่จะเปิดการอบรมค่ะ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมครั้งนี้ ท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเบื้องต้น ควรมีการเรียนรู้เพิ่มเติม และหากชุมชนใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็ติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือได้ค่ะ ที่ 053-944356 , 0898506590 หรือ e-mail:pharpost@gmail.com

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
 
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก