เปิดโลกเขียวมะกอก
   

ชาเพื่อสุขภาพ

ชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมาแต่โบราณ ปัจจุบัน มีการทำชาเป็นเครื่องดื่ม บรรจุขวดมากมายหลายยี่ห้อแต่การดื่มชาที่ถูกต้องได้ประโยชน์  มีผลต่อสุขภาพควรเป็นอย่างไร 
พบกับ สาระความรู้เรื่องชา โดย รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยเรื่องของชา กับรายการสุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณปาณิสา ไชยพรหม 
โดย รศ.ดร.ภก.สุรพล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชาว่า ชาที่เรา  แต่ละชนิด มีการผลิต มีคุณสมบัติ การดื่มที่ได้ประโยชน์ และถูกวิธีควรดื่ม การชงชาที่ดี พร้อมเผยชาคุณภาพจากาภาคเหนือของเรา  เมื่อเปรียบเทียบกับชาต่างประเทศ ว่ามีคุณสมบัติของชาที่ดีต่อสุขภาพ
เติมสาระความรู้ชาเพื่อสุขภาพได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=VAI7ezIogbE

  : วิทยากร : รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล
  : ภาพประกอบโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
   : ภาพประกอบโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก