เปิดโลกเขียวมะกอก
   

คำสัญญา เพื่อสุขภาพดี

“ขอให้มีสุขภาพดี” เมื่อมีคำอวยพรเกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะให้ผู้อื่น หรือเราได้รับจากผู้อื่น  ล้วนเป็นการส่งความปรารถนาดีต่อกัน และเป็นการน้อมรับความปรารถนาดีจากผู้อื่น แต่สำหรับตัวเราเอง เรามักจะเป็นการสัญญากับตัวเองมากกว่า ว่า...เราจะพยายาม......เราจะเริ่ม ...ลองมาดูว่า มีเรื่องใดที่เราควรสัญญากับตัวเอง เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา
                เรื่องสุขภาพ  นี่เป็นเรื่องแรก ที่ทุกคนต่างต้องการ อยากให้สุขภาพดี ไม่เจ็บ ไม่ป่วย คำมั่นสัญญากับตัวเอง ว่าจะดูแลสุขภาพ ควรประกอบด้วย การสร้างสุขภาพด้วยอาหาร ,การสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการสร้างสุขภาพด้วย การสร้างอารมณ์ให้รื่นรมย์ มีจิตใจที่ดี 

                การจะสร้างสุขภาพ  ควรเริ่มต้นด้วยการสำรวจสุขภาพตนเอง ด้วยการไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล หรือตรวจสุขภาพประจำปี และดูสุขภาพตนเอง  อายุเท่าใด น้ำหนัก ส่วนสูง ผิวพรรณ อาการต่างๆตามที่รู้สึก หรือสังเกต หากพบว่าผิดปกติ ควรเข้ารับการปรึกษา หรือการตรวจจากแพทย์ จากนั้น ลองหันมาสำรวจตนเอง กิน อย่าง ไร  ชนิดอาหาร ปริมาณ มากน้อย ความบ่อย หรือซ้ำๆ  แหล่งอาหารของเรา ทำเอง หรือซื้อ ถ้าซื้อมีวิธีเลือกอย่างไร

อาหารและรูปแบบการกินบางอย่าง จำเป็นต้องลด ละ เลิก งด และหันหลังให้ไม่ต้องแยแส กับอาหาร ที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ ต้องแข็งใจ ต้องวางกฎเกณฑ์ หรือ อาจไม่อาจงด ได้ ควรวางวินัยไว้ เช่น กำหนดชนิดและปริมาณกินของทอด,  จะกินผักให้มากกว่าเดิมทุกมื้อ  หรือบางคนต้องปรับ เงื่อนไข ในการซื้ออาหาร เช่น ไปซื้อผักตลาดเกษตรอินทรีย์  หรือผักปลอดสารพิษ ,ไม่ซื้อหมูข้างทาง, ไม่ซื้อหรือไม่กินอาหารขนมสำเร็จรูปมากหรือบ่อยเกินไป
การสำรวจตนเอง ลำดับต่อมาคือ การสำรวจการออกกำลังกาย  ว่าได้ออกกำลังกายหรือไม่ ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเลย ต้องคิดใหม่แล้วว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าได้ออกกำลังกายปกติ ลองสำรวจว่า ทำเป็นประจำหรือไม่ สอดคล้องเหมาะสมกับอายุ หรือโรคประจำตัวหรือไม่  มีความพึงพอใจกับการออกกำลังกายหรือไม่
สำรวจรูปแบบการทำงานของตนเอง ว่า อาชีพการงาน เป็นอย่างไร ต้องแยกระหว่างการทำงาน กับการออกกำลังกายนะคะ เพราะบางคนทำงานหนัก แต่เป็นการทำงานในอิริยาบถเดิมๆ ไม่ได้ออกกำลังกายให้มีความสมดุล ดังนั้นบางท่านจึงมีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน
เมื่อสำรวจอาหารการกิน การออกกำลังกายแล้ว ควรสำรวจอารมณ์ตนเองด้วย ว่า เราขี้โมโหไหม โกรธง่ายไหม โกรธแล้วมีการแสดงออกอย่างไร  บางคนชอบแอบน้อยใจ เสียใจ กลายเป็นคนที่มีความทุกข์ไม่รู้ตัว  บางคนชอบคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีสิ้นสุด หมกมุ่นกับการอยากได้ ทั้งๆที่บางสิ่งบางอย่างอาจไม่จำเป็น  บางคนก็อาจให้ความสำคัญบางเรื่องมากเกินไป หรืออาจมองข้ามเรื่องดีดีในชีวิตที่เข้ามา ก็อาจเป็นทุกข์ถมตนเอง ดังนั้นการสำรวจนิสัย และอารมณ์ตนเอง ก็เป็นการมองเพื่อให้เข้าใจตนเอง เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดี
เมื่อสำรวจตนเอง อย่างตรงไปตรงมาแล้ว เราก็จะมองเห็น แนวทางว่า เราควรสร้างสุขภาพของเราแบบไหน  จากนั้นค่อยวางแผนตนเอง เท่าที่จะสามารถทำได้ เป็นขั้นตอน เพื่อจะได้ไม่ต้องฝืนตนเองมากนัก ต่อเมื่อเราเคยชิน สามารถสร้างระบบและมีวินัยเพื่อสุขภาพ เมื่อนั้น เราจะทราบคำตอบเองว่า แท้ที่จริงการสร้างสุขภาพที่ดีนั้น แม้จะเริ่มจากสัญญากับตนเอง แต่เมื่อทำอย่างจริงจัง นอกจากจะเกิดผลมาสู่ตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อความมั่นใจของเราที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวหรือผู้คนอื่นในสังคม
สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ การแสวงหาความรู้ และการคัดเลือกความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในการสร้างสุขภาพ ความรู้นั้น ต้องไม่แฝงการโฆษณาเกินจริง หรือเป็นข้อมูลที่ขาดความรอบด้าน  เมื่อคัดกรองความรู้ อย่างรู้เท่าทันแล้ว เราก็นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง หรือปรึกษาบุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ เภสัชกร หมอพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความถูกต้องในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะหากเรามีโรคประจำตัว หรือมีความเสี่ยงอื่นเป็นทุนเดิม

 

 

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
   :หมายเหตุ :
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก