เปิดโลกเขียวมะกอก
   

Congratulations! Welcome Home!

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมพลังแสดงความยินดีต่อบัณฑิตและผู้ปกครอง เนื่องโอกาสรับพะราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่  48
            รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ต่างร่วมกันแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  พร้อมขอต้อนรับบัณฑิตและผู้ปกครอง  โดยมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ,กิจกรรมของรุ่นพี่รุ่นน้อง และการจัดซุ้มถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบ
            สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มีการตระเตรียมงาน  ในปีนี้ เป็นการเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์และผู้ปกครอง ดังนั้น จึงมีกิจกรรมของบัณฑิต และของผู้ปกครอง โดย ทุกภาคส่วนของคณะ ร่วมกันเตรียมความพร้อม  ตามแนวทาง บ้านอบอุ่น สุขกาย สุขใจ และเฉลิมฉลองความสำเร็จ รายการสำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองรอคอย คือการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจุดถ่ายทอด ณ ห้องกระถินณรงค์

และพิเศษในปีนี้ มีจัดซุ้มถ่ายภาพเป็นรั้วสวนครัว ถนนดอกไม้ และยังมีมุมออกแบบถ่ายภาพแบบล้านนา ที่สำคัญคือ เรามี การจัดกิจกรรม         DIY เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นมุมเรียนรู้ของผู้ปกครอง เช่น การทำโยเกิร์ต ,การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเด่น ส่วนกิจกรรมการใช้สมุนไพร ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ เป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเอง ก็มีหลายรูปแบบ ซึ่งนักศึกษาต่างร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อผู้ปกครอง จะได้มีส่วนร่วมมาเรียนรู้ ระหว่างที่รอคอยเวลาถ่ายทอดสด โดยกิจกรรม DIY for Health จะจัดขึ้น ณ บริเวณ ม้าหินอ่อน ใกล้กับโรงอาหารและห้องกระถินณรงค์ ซึ่งเป็นห้องที่จัดถ่ายทอดสด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Healthy Drinks ณ ลานเขียวมะกอก(หน้าห้องเขียวมะกอก) เช่น น้ำตรีผลา และน้ำเก๊กฮวยสด  เป็นต้น เป็นมุมเครื่องดื่มในสวน  โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  ซึ่งจะมีซุ้มถ่ายภาพ แนวสวนสนุกให้บัณฑิตและผู้ปกครองมาร่วมกันถ่ายภาพ  
อนึ่งการพบปะของคณาจารย์ และบัณฑิต ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง เพื่อการถ่ายภาพ เพื่อขอบคุณ เพื่อแสดงความห่วงใย ไถ่ถามกันและกัน ก็จะมีการจัดห้องรับรอง คณาจารย์และบัณฑิต ณ ห้องเขียวมะกอก
ส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ นอกจากจะมีการส่งข่าวผ่านเว๊บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์แล้ว ยังมีpostใน Facebook ของบัณฑิตร่วมใจพิชิตใบประกอบ 100 % ประกอบกับในปีนี้ มีการเพิ่มเติมการส่งข่าวต่อกันและกันของทุกคนในคณะเภสัชศาสตร์ ผ่าน e-mail แล้ว ยังมี มุมบอร์ดข่าว เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง โดยมีการจัดทำมุมข่าว ณ หน้าห้องเขียวมะกอก
สำหรับความคืบหน้าในส่วนงานต่างๆ เราจะมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องค่ะ

 

 

  : บทความ : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
  : ภาพประกอบโดย : สิทธา สุภาสาย,วรรณนรี เจริญทรัพย์,สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
   :หมายเหตุ :
---------------------------------------------------------------------------------
เปิดโลกเขียวมะกอก

Share |
 

เปิดโลกเขียวมะกอก